Lektorzy

  • Agata Kułak

    Lektor języka niemieckiego z kilkunastoletnim doświadczeniem. Preferuje tradycyjny model kształcenia, ale wykorzystuje również alternatywne metody nauczania ( w tym autorskie ). Od wielu lat pilot wycieczek niemieckojęzycznych , profesjonalny tłumacz , nauczycielka w elitarnych szkołach ( w całej Polsce ) i renomowanych placówkach szkoleniowych, autorka wielu projektów na poziomie międzynarodowym. Otwartością i zaangażowaniem inspiruje do działań z chętnymi do współpracy z obszaru niemieckojęzycznego. Ma opracowaną efektywną ofertę edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą, zgodnie z zasadą : cierpliwość jest kluczem do sukcesu.

  • Piotr Uściłowski

    Nauczyciel języka niemieckiego, którego drugie imię to profesjonalizm. Studia doktoranckie, wyróżnienia, kilkanaście ukończonych kursów, ale przede wszystkim ogromne zaangażowanie i emocjonalne podejście do wykonywanego zawodu to wachlarz umiejętności kompilujących się w obraz idealnego lektora. Kolejnym znakiem rozpoznawczym Pana Piotra jest indywidualne podejście do każdego słuchacza. Wyważenie tempa uczenia w zależności od stopnia wtajemniczenia to bardzo trudna umiejętność opanowana przez nauczyciela do perfekcji. Różnica między innymi lektorami, a Panem Piotrem jest taka jak między amatorem, a profesjonalistą- jeden to lubi, a drugi umie.